شناسایی ریختی و مولکولی گونه های جنس Gammarus در مناطق غربی استان اصفهان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 611

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NRSTZAGROS02_055

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

Abstract:

در این پژوهش، تنوع گونه ای جنس Gammarus در مناطق غربی استان اصفهان با استفاده از روش های ریخت شناسی و تبارشناسی مولکولی، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مطالعه شده از 12 ایستگاه مختلف، در غرب استان اصفهان جمع آوری شده است. تصاویر دیجیتالی شاخک دوم، صفحه ی اپیمرال سوم، پای دمی سوم و تلسون نمونه ها با استفاده از یک دوربین نصب شده بر روی میکروسکوپ مجهز به یک سیستم تصویربرداری (برای تهیه ی تصاویر رنگی از نمونه ها) تهیه و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر دوجورپایان شناسایی شدند. همچنین در این پژوهش، روابط تبارشناسی جمعیت های مختلف نیز با استفاده از ژن COI میتوکندریابی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل مطالعات ریخت شناسی و به طور مشابه مطالعات مولکولی، به وضوح وجود حداقل شش گونه ی متمایز Gammarus را در مناطق غربی استان اصفهان تایید می نماید. همچنین نتایج، نشان می دهند که G. pretzmanni در مناطق غربی استان (گلستان کوه، خوانسار و وانشان) پراکنش دارد.

Authors

سیدوحید حسینی

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه دانشگاه شهرکرد

ولی اله خلجی پیربلوطی

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه دانشگاه شهرکرد

حمزه اورعی

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه دانشگاه شهرکرد

خجسته ملک محمد

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه دانشگاه شهرکرد