ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مطالعه تاثیر سالیسیلیک اسید بر بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه نهالهای پسته

Year: 1398
COI: PPC01_172
Language: PersianView: 198
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

محسن جلالی فتح آبادی - گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.
فاطمه حسن زاده داورانی - گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.
امیرحسین محمدی - پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران.

Abstract:

یکی از مهمترین بیماریهای پسته پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه است که توسط گونه های مختلف شبه قارچ فیتوفتورا ایجاد میشود. القاء و افزایش مقاومت نهالهای پسته یکی از راه های کنترل این بیماری است. لذا تحقیق حاضر با هدف تاثیر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید (SA) بر پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه نهالهای پسته بادامی با عامل Phytophthora drechsleri (Pd) و بررسی نقش آنزیمهای فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، گوایکول پراکسیداز (GPX) و کاتالاز (CAT) در این برهمکنش صورت گرفت. غلظتهای 25، 50، 75 و 100 میلی گرم سالیسیلیک اسید در کیلوگرم خاک همراه با آب آبیاری به نهالهای دوماهه پسته بادامی داده شد و 48 ساعت بعد مایهزنی Pd با استفاده از مایه تکثیرشده روی ورمیکولیت آغشته به عصاره شاهدانه انجام شد. نتایج نشان داد که غلظتهای مختلف SA تاثیری بر وزن خشک اندام هوایی و ریشه نهالهای پسته ندارند. در غیاب SA، میزان کلنیزاسیون Pd در ریشه نهالهای پسته 38 درصد بود که در تیمارهای برهمکنش غلظتهای 50، 75 و 100 میلی گرم در کیلوگرم خاک SA و Pd ، درصد کلنیزاسیون ریشه نهالها به وسیله بیمارگر روی محیط کشت CMA-PARP به ترتیب به 23، 17 و 8 درصد کاهش یافت. با افزایش غلظت SA فعالیت ویژه آنزیم کاتالاز کاهش و آنزیمهای GPX و PAL در مقایسه با شاهد افزایش یافت. مایهزنی Pd به تنهایی موجب افزایش فعالیت هر سه آنزیم در مقایسه با گیاهان شاهد شد. در تیمارهای برهمکنش SA و Pd، فعالیت ویژه آنزیمهای GPX و PAL در مقایسه با تیمار مایه زنی با Pd بهتنهایی افزایش یافت که این افزایش در غلظتهای 75 و 100 میلی گرم در کیلوگرم SA دارای اختلاف معنیدار در سطح 1 درصد بود. نتایج فوق نشان میدهد که استفاده از SA میتواند موجب کاهش درصد کلنیزاسیون Pd در ریشه نهالهای پسته شده که یکی از مکانیزم های این تاثیر نیز افزایش فعالیت آنزیمهای GPX و PAL است.

Paper COI Code

This Paper COI Code is PPC01_172. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/945973/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
جلالی فتح آبادی، محسن و حسن زاده داورانی، فاطمه و محمدی، امیرحسین،1398،مطالعه تاثیر سالیسیلیک اسید بر بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه نهالهای پسته،1st Iranian Plant Pathology Congress ،Karaj،https://civilica.com/doc/945973

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 1,262
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support