بررسی یافته های آزمایشگاهی والدین بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام حسین (ع) طی سال 1376

Publish Year: 1379
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 434

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-4-1_012

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای ناقلان بیماری بتاتالاسمی و اهمیت پیش گیری از تالاسمی ماژور و به منظور تعیین وضعیت یافته های آزمایشگاهی ناقلین به این بیماری، این تحقیق بر روی والدین کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور مارجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) طی سال 1376 انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی بر روی کلیه والدین کودکان صورت پذیرفت و از تمام والدین به میزان 3 سی سی خون وریدی EDTA جهت انجام آزمایش CBC و الکتروفورز هموگلوبین گرفته شد. در آزمایش های CBC مطالعه بر روی MCV و MCH و تعداد RBC به عمل آمد. MCV کمتر از 80EI و MCH کمتر از 27Pg به عنوان اختلالات CBC در نظر گرفته شد. در آزمایش الکتروفورز هموگلوبین، میزان هموگلوبین A2 بیش از 3/5 درصد به عنوان اختلال در الکتروفورز منظور گردید.

Authors

حسن احترام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان، گروه آسیب شناسی و بافت شناسی

بهروز شفقی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی تهران، گروه آسیب شناسی