عوامل موثر بر مهاجرت سرمایه های فکری ایران با تاکید بر اثر اندازه دولت

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,421

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICM02_031

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1389

Abstract:

بررسی تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که منابع انسانی و سرمایه فکری نقش مهمی در فرایند پیشرفت آنها برعهده داشته و یقینا جامعه صنعتی، توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی خود را مرهون وجود سرمایه انسانی می داند بنابراین سرمایه فکری، یکی از عوامل مهم در توسعه ملی به شمار می آید انسان در کانون مهاجرت است و انسان مهاجر نه فقط خود تغییر می کند بلکه با جابجایی خود محیطی که از آن مهاجرت کرده و محیطی که بدان مهاجرت می کند را نیز دستخوش تغییر می کند.

Keywords:

Authors

مرتضی سامتی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

همایون رنجبر

استادیار

سارا قبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مینا نجارخدابخش

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد