CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

عوامل فردی و سازمانی موثر بر خلاقیت و نوآوری مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر کرج

عنوان مقاله: عوامل فردی و سازمانی موثر بر خلاقیت و نوآوری مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر کرج
شناسه (COI) مقاله: JR_MSHS-3-3_004
منتشر شده در شماره 3 دوره 3 فصل پاییز در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهروز پورآقا - استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج، ایران
کبری شریف کاظمی - کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، ایران
مرتضی صادقی - کارشناس مدیریت بازرگانی، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: بیمارستان ها به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های بخش خدماتی کشور، برای بقا و پیشرفت به وجود مدیران خلاق و نوآور نیازمندند. پرورش چنین مدیرانی در محیط پر تلاطم امروزی، امری ضروری است و این امر حاصل نمی شود مگر بر اثر وجود بستری مناسب که رشد اندیشه ها را ممکن سازد و آن ها را به مرز آفرینندگی برساند. این مطالعه با هدف بررسی شناخت عوامل فردی و سازمانی موثر بر خلاقیت و نوآوری مدیران بیمارستان های شهر کرج انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی بود که در سال 1396 در بیمارستان های شهر کرج انجام گرفت. حجم نمونه شامل 63 نفر از مدیران ارشد بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر کرج به روش سرشماری بود. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی، به وسیله نرم افزار SPSS16 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهم ترین عامل فردی موثر بر خلاقیت مدیران، تحمل ابهام (شک و دودلی) در مواجهه با مسایل با میانگین امتیاز 1/73 و مهم ترین عامل سازمانی موثر بر خلاقیت مدیران، غیر متمرکز بودن ساختار بیمارستان با میانگین امتیاز 1/76 بود. همچنین مهم ترین عامل فردی موثر بر نوآوری مدیران، صبر و شکیبایی در اجرای ایده های جدید خود با میانگین امتیاز 1/24 و مهم ترین عامل سازمانی موثر بر نوآوری مدیران، انعطاف پذیر بودن سیستم حقوق و دستمزد با میانگین امتیاز 1/54 بوده است. نتیجه گیری: برای ارتقای خلاقیت مدیران، می بایست قدرت اختیار بیشتری برای مدیران قایل شد و آموزش تفکر خلاق داده شود و پرداخت پاداش ها مبتنی بر خلاقیت باشد. جهت ارتقای نوآوری نیز باید از مدیران نوآور حمایت شود و پاداش مادی و معنوی مناسب اعطا گردد.

کلمات کلیدی:
خلاقیت، نوآوری، بیمارستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/948659/