ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان درچارچوب ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

Year: 1397
COI: EMACONG01_032
Language: PersianView: 104
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 23 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

محمدرضا حسین زاده مقدم - دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فاطمه خویینی - عضو هیات علمی واحد فیروزکوه، استادیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مرتضی فرجی - عضو هیات علمی واحد فیروزکوه، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

Abstract:

در جهان امروز کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان امری اجتناب ناپذیر است.تغییر و تحول در شرایط و نیازهای جامعه موجب تغییر در رسالت سازمان های امروزی و تغییر جهت آن ها به سمت کارآفرینی شده است.امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی می باشند، از همین رویشناسایی و پرورش ویژگی های مربوط به کارآفرینی بخصوص در کارکنان از اهمیت ویژه برخوردار است. شخصیت و ویژگی های شخصی هر فرد از مسائلی بوده است که همواره مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگیهای شخصتی کارآفرینانه بر عملکرد کارکنان است. روش پژوهش از نظرنتیجه، کاربردی است، از نظر هدف توصیفی و از لحاظ نوع داده ها کمی است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق 420 نفر از کارکنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان می باشد که براساس نمونه گیری تصادفی ساده، 201 نفر با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه ویژگی های شخصتی کارآفرینانه و عملکرد کارکنان می باشد. داده ها توسط نرم افزار spss و معادلات ساختاری لیزرل 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بودن داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که خطرپذیری، کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت و تحمل ابهام بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنی دار دارند. که این روابط در سطح آلفای 0.05 معنی دار است

Keywords:

ویژگی های کارآفرینان، شخصیت و عملکرد کارکنان

Paper COI Code

This Paper COI Code is EMACONG01_032. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/949872/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
حسین زاده مقدم، محمدرضا و خویینی، فاطمه و فرجی، مرتضی،1397،ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان درچارچوب ویژگی های شخصیتی کارآفرینان،National Congress on Fundamental Research in Economics and Accounting،Tehran،،،https://civilica.com/doc/949872

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 1,660
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support