ررسی مقایسه ای خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی مختلف و پلی اتیلن سنگین

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 354

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWFST-22-1_006

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

در این پژوهش اثر سه نوع ماده لیگنوسلولزی مختلف به عنوان پرکننده و نیز درصد اختلاط آن ها با پلی اتیلن سنگین (HDPE)، بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه های چوب پلاستیک بررسی و مقایسه شد. نرمه MDF، ذرات آرد ساقه سویا و آرد چوب صنوبر با نسبت های وزنی 40، 50 و 60 درصد به همراه MAPE به میزان 3 درصد به عنوان ماده سازگار کننده، با استفاده از اکسترودر دو ماردون همسوگرد با HDPE مخلوط شده و به صورت گرانول درآمدند. نمونه های آزمونی شامل نمونه های مقاومت خمش، مدول کششی و مقاومت ضربه و جذب آب و واکشیدگی ضخامت با استفاده از قالب گیری تزریقی ساخته شده و مطابق استاندارد ASTM مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی ماده پرکننده از 40 به 50 و 60 درصد، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته خمشی و مدول کششی و همچنین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت به طور معنی داری افزایش یافته در حالی که مقاومت به ضربه کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که نمونه های ساخته شده با ذرات نرمه MDF در مقایسه با دو ماده پرکننده دیگر، بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی را دارا هستند در حالی که چند سازه های ساخته شده با ذرات ساقه سویا ضعیف ترین خواص را از خود نشان دادند.

Keywords:

چند سازه چوب پلاستیک , نرمه MDF , ذرات ساقه سویا , آرد چوب صنوبر , خواص فیزیکی و مکانیکی

Authors

میثم مهدی نیا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعیی ضیایی

دانشگاه تهران

علی اکبر عنایتی

دانشگاه تهران