طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکتهای مردمی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,718

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_063

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

جذب مشارکتهای مردمی که وقف مهمترین نماد اسلامی و گسترده ترین نهاد جذب مشارکت است، نقش مهمی در توسعه تمدن اسلامی خصوصا0 توسعه علم و فناوری داشته است. اما با ظهور ساختارهای نوین اداری این نقش کمرنگتر شد و دولت خدماتی را که طی سالها بر پایه مشارکت مردم اداره میشد همانند آموزش و بهداشت را بر عهده گرفت. با گذشت زمان مشخص شد که دولت جز با مشارکت مردم از عهده وظایف ذاتی خویش برنمی آید ازاینرو بخشهای دولتی همانند وزارت آموزش وپرورش جهت توسعه، بازسازی و تجهیز مدارس و وزارت بهداشت جهت توسعه بهداشت و مراکز درمانی فعالیتهایی را جهت جذب مشارکتهای مردمی اجرا نمودند که به موفقیتهای بی نظیری دست پیدا نمودند. این مقاله به دنبال طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکتهای مردمی با توجه به تجربیات نهادهای دولتی موفق در استفاده از این ظرفیت است. در الگوی ارائه شده هر نهاد بخشی بهعنوان ستاد جذب مشارکتهای مردمی دارد که وظیفه ارتباط با خیرین، خیریه ها و عموم مردم را جهت اهداف مشترک خیریه به انجام میرساند.

Authors

سیدحسین سیدی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی،