ارائه یک فرآیند برنامه ریزی در سازمانهای خیریه و داوطلبی برای هم راستاسازی راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 438

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_079

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

سازمانهای خیریه و داوطلبی به سمت پیچیدگی بیشتر و عملیات در محیطی رقابتی هستند. رقابت در جذب منابع و ارائه ارزش بیشتر به مددجویان و مخاطبان همواره در حال افزایش است. لذا لازم است فعالیتهای تامین منابع و فعالیتهای تولید و تحویل ارزش به مخاطبان به صورت توام در فرآیندهای برنامه ریزی سازمانهای خیریه و داوطلبی در نظرگرفته شود. رویکردهای منبع-محور، راهبردهای سازمانی را به صورت مستقل مورد توجه کمتری قرار میدهند که سبب کارآمدی کمتر آنها برای سازمانهای خیریه بزرگ و راهبردمحور می شوند. در این مقاله فرآیندی برای برنامهریزی سازمانهای خیریه و داوطلبی ارائه شده است که سبب همراستایی بیشتر راهبردهای سازمانی با راهبردهای منابع خواهد شد. فرآیند پیشنهادی تعمیمی از روش تی-پلن (T-Plan) است که به عنوان یک رویکرد آغاز-سریع ارائه شده است. به منظور مدلسازی ارتباط بین لایه های راهبردی سازمان جهت به کارگیری در فرآیند پیشنهادی، چارچوبی برای مدلسازی زنجیره ارزش سازمانهای خیریه ارائه شده است که نحوه تعامل بین لایه های مختلف راهبردی (سازمانی، عملیاتی و کارکردی) را نمایش میدهد. فرآیند پیشنهادی رویکردی بالا به پایین در تعیین راهبردهای لایه های مختلف سازمانی دارد و مبتنی بر مشارکت سازمانی است و به علت ماهیت آغاز-سریع آن، در به روز نگهداری برنامه ریزی سازمان در تغییرات سریع متغیرهای محیطی، کارآمد خواهد بود.

Keywords:

Authors

امیر حیدری

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

سعید علی خاصی

معاون طرح و برنامه، معاونت طرح و برنامه، بنیاد خیریه راهبری آلاء