معیار احتمال انجام معاملات آگاهانه در اندازه گیری ریسک عدم تقارن اطلاعات و رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 417

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-9-37_008

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398

Abstract:

عدم تقارن اطلاعات می تواند اثرات زیادی بر بازارهای مالی برجا بگذارد. از اثرات مهم اطلاعات نامتقارن در بازار، جهت گیری عمکرد بازار به سمت اخلال و عدم کارایی است؛ چراکه نحوه ورود اطلاعات در نوسان قیمت بازار و تعیین قیمت نهایی اثرگذار است و عدم تقارن  اطلاعات می تواند کارایی را کاهش دهد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش سنجش ریسک عدم تقارن اطلاعات با استفاده از مدل احتمال مبادله آگاهانه (PIN) در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج نشان می دهد که میزان ریسک عدم تقارن اطلاعات هر یک از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران یکسان نیست و تفاوت معنی داری بین شاخص ریسک عدم تقارن اطلاعات آنها وجود دارد.

Keywords:

عدم تقارن اطلاعات , بازده سهام , مدل احتمال مبادله آگاهانه طبقه بندیJEL: D82 , G02 , G14

Authors

حمیدرضا کردی تمندانی

دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد اسلامی و مالی، پژوهشکده علوم اجتماعی، دانشگاه استانبول، ترکیه

غلامرضا زمانیان

دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

مجید هاتفی مجومرد

پژوهشگر پسا دکتری، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران