بررسی رفتار توده ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 304

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-9-35_009

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398

Abstract:

یکی از تورش های رفتاری و سوگیری های مهم در بازارهای مالی که توجهات زیادی را به خود جلب نموده، رفتار توده ای سرمایه گذاران است. وجود توده در رفتار، اصطلاحی برای تبیین این موضوع است که چگونه افراد در یک گروه می توانند بدون برنامه قبلی با یکدیگر همسو عمل کنند. این تحقیق، به شناسایی و اندازه گیری این سوگیری مهم می پردازد و رفتار توده ای را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق، برای بررسی رفتار توده ای از مدل واریانس موزون مقطعی که روش جدیدی مبتنی بر نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) است، استفاده می شود. این مدل، ترکیبی از مدل مبتنی بر پراکندگی بازده و مدل پراکندگی بتا می باشد. جامعه آماری حاضر، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی فروردین 1389 تا پایان اسفند 1394 را در بر می گیرد. در این تحقیق مدل پراکندگی بازده چانگ، چنگ و خورانا و همچنین مدل واریانس موزون مقطعی بر مبنای CAPM نیز تخمین زده شدند و با مدل اصلی مقایسه شدند که نتایج حاکی از برتری مدل اصلی نسبت به مدل های دیگر می باشد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده ای در تمام سال ها به صورت ضعیف مشاهده می شود، این در حالی است که نقاط توده ای قوی بیشتری در سال 1392 مشاهده شده و بیشتر از سایر سال ها با پدیده رفتار توده ای مواجه بوده است.

Keywords:

رفتار توده ای , نظریه قیمت گذاری آربیتراژ , مدل سه عاملی فاما فرنچ , پراکندگی مقطعی

Authors

اکرم سادات ساداتی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی

محمد ابراهیم آقابابایی

استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران