روشنقاط محدود تعمیم یافته برای حل مسائل انتقال حرارت دو بعدی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,035

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME18_480

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1389

Abstract:

در این تحقیق روش نقاط محدود تعمیم یافته که توسط نگارندگان همین مقاله جهت حل مسائل الاستیسیته ارائه شده است جهت محاسبه توزیع دما در نقاط مختلف محیطهای دو بعدی متاثر از دمای مشخص در نقاط مرزی و شار انرژی حرارتی اعمالی به بدنه آنها به کار رفته است. روش مذکور که یک روش بدون شبکه است با پراکنش تعداد مناسبی نقطه، مدل محاسباتی محیط را ایجاد مینماید. جهت درونیابی تابع دما به مرکزیت هر یک از نقاط مدل زیرناحیهای شامل تعداد مناسبی از نقاط واقع در همسایگی آن ایجاد میشود. همچنین به مرکزیت هر کدام از نقاط مدل، المانی به منظور اعمال معادله حاکم بر مساله انتقال حرارت ایجاد می شو د. معادله انتقال حرارت بر هر المان اعمال و با انجام عملیات جبری مناسب به معادله تعادل حرارت بر مرزهای المان تبدیل میشود. در نهایت حل معادلات حاصل، پاسخ محیط را به شرایط حرارتی اعمالی به مرزهای آن نتیجه می ده د. از ویژگ یهای این روش، محاسبه تحلیلی و بسته انتگرالهای لازم بر مرزهای المان می باشد که در اثر آن با احتراز از حل عددی انتگرالهای مذکور، سرعت محاسباتی الگوریتم نسبت به روشهای مشابه مبتنی بر انتگرالگیری عددی بیشتر خواهد بود.در این تحقیق جهت نیل به حداکثر دقت محاسباتی، ابعاد مناسب برای المانها با طراحی یک الگوریتم بهینهسازی محاسبه و پیشنهاد شده است. جزئیات محاسباتی الگوریتم، آزمونهای پایه، نحوه بهینهسازی و محاسبه ابعاد المان بهینه و بررسی دقت محاسباتی الگوریتم به تفصیل در متن مقاله ارائه شده است.

Authors

محمد نجار

دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصف

بیژن برومند

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایرا

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Boroomand, B., Tabatabaei _ A., and Onate E.., 2005. "Simple ...
  • Boroomand, B., Najjar, M., and Onate, E., 2009. Mtthod". ...
  • Computational Mechanics, (44), pp. 173-190. ...
  • Najar, M., and Boroomand, B., 2009 "A Simple Sub- domain ...
  • Rohsenow, W. M., Hartnett, J. P. and Cho, Y. I., ...
  • Hong W. X., and Quan. T. W., 2008. "Meshless Method ...
  • نمایش کامل مراجع