تاثیر میزان آلایش استرانسیوم بر روی خواص اپتیکی چاه کوانتومی سلنید سرب

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 318

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPC93_383

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1398

Abstract:

سلنید سربPbSe یک نیمرسانا با ساختار کریستالی مکعبی مشابه نمک طعام می باشد. در این مقاله ضریب جذب و ضریب شکست برای چاه کوانتومی سلنیدسرب با آلایش استرانسیوم به ازای مقادیر مختلف انرژی فوتون ورودی بررسی شده است. برای بررسی خواص اپتیکی، ابتدا معادله شرودینگر به روش عددی حل شده و سپس خواص اپتیکی مورد نظر به کمک معادلات حاکم بر چاه های کوانتومی بدست آمده اس . ت نتایج نشان میدهد که ضریب شکست برای یک فرکانس خاص دچار تغییرات شدید میشود. هم چنین مشاهده شد که ضریب جذب در این فرکانس مشخص به شدت افزایش می یابد که به این فرکانس جذب می گوییم. محاسبات نشان میدهد که با افزایش آلائیدگی استرانسیوم فرکانس جذب چاه کوانتومی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یاب . د جذب این مواد در محدوده فرکانسی مادون قرمز است

Authors

پریسا خجسته رضایی

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز

علیرضا کشاورز

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز

سیدمهدی حسینی

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز

ناصر زمانی

گروه فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز