برنامه ریزی درجه دوم بازه ای، ابزاری جهت تخصیص بهینه منابع آب

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 328

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNRM02_079

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1398

Abstract:

در این مقاله تخصیص بهینه منابع آب به کمک برنامه ریزی درجه دوم بازه ای Interval Quadratic) (Programming Problem مورد مطالعه قرار میگیرد. ابتدا بر روی یک روش حل برای مساله برنامه ریزی خطی درجه دوم (QP) که در آن ضرایب و سمت راست محدودیتها داده های بازه ای هستند، .متمرکز میشویم که هر مساله IQP را به دو مساله برنامه ریزی درجه دوم کلاسیک تجزیه کرده سپس این مساله کلاسیک را با استفاده از الگوریتم SQP حل میکند در نهایت این روش را جهت تخصیص بهینه منابع آب به کار خواهیم گرفت.

Keywords:

برنامه ریزی درجه دوم بازهای , تجزیه مدل , برنامه ریزی درجه دوم , اعداد بازه ای.

Authors

نعمت اله تقی نژاد

استادیار گروه ریاضی و آمار دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه گنبد کاووس

فاطمه باباکردی

استادیار گروه ریاضی و آمار دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه گنبد کاووس