بررسی تاثیر حرارت ورودی لیزر پالسی بر کسر حجمی و اندازه ذرات فاز ثانویه بیسموت در مسیر روبش پرتوی لیزر بر آلیاژ لحیم SAC257-5Bi

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_290

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

Abstract:

مقادیر بالای بیسموت در آلیاژ لحیم SAC257-xBi به جهت تشکیل رسوبات درشت غنی از بیسموت منجر به افت استحکام و شکل پذیری اتصال خواهد شد. لذا در پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان کنترل و کاهش فاز ثانویه بیسموت در ریزساختار لحیم، تاثیر انرژی ورودی لیزر Nd:YAG پالسی بر آلیاژ لحیم SAC257-5Bi مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از آنالیز تصویری ریزساختار به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، ریزآنالیز شیمیایی فازهای موجود توسط طیف سنج پراکندگی انرژی پرتوی ایکس و ریزسختی سنجی ویکرز استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، سختی کمتر خطوط روبش لیزر در مقایسه با آلیاژ لحیم پایه ناشی از کسر حجمی کمتر و اندازه کوچک تر ذرات فاز بیسموت می تواند امکان ایجاد اتصالاتی با خواص مکانیکی مطلوب را در فرآیند لحیم کاری نرم لیزر فراهم کند. این امکان با کنترل صحیح انرژی ورودی لیزر و در نتیجه ایجاد ریزساختاری باسختی بهینه قابل تقویت خواهد بود.

Authors

فاطمه احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

حسین کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

پوریا اویسی ثانی

دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

رضا قنواتی

دانشجوی دکتری مهندسی متالورژی ومواد دانشگاه تربیت مدرس