کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در احیای دیم زارهای کم بازده و رهاشده با مرتع کاری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالخلی چای اردبیل)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 398

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GIRS-10-2_007

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

Abstract:

در این مطالعه برای مشخص نمودن مهم ترین عوامل موثر در مکانیابی اراضی دیم مستعد احیاء و تعیین مکان های دارای اولویت مرتع کاری، شرایط اکولوژیکی در پنج معیار اقلیمی، توپوگرافی، ژئومورفولوژی، خاک شناسی و کاربری اراضی و هرکدام با سطوح زیرمعیار تعریف شده، مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسشنامه ای طراحی و توسط 10 نفر از کارشناسان متخصص تکمیل و به معیارها و زیرمعیارهای مربوطه امتیاز داده شد. نتایج محاسبه وزن معیارها نشان داد که از عوامل اصلی اثرگذار در مکانیابی دیم زارهای مستعد احیا، بیشترین تاثیر را توپوگرافی و اقلیم به ترتیب با وزن 0.43 و 0.26 داشته اند و پس ازآن عوامل خاکشناسی و کاربری اراضی دارای اولویت های بعدی می باشند. عامل ژئومورفولوژی نیز با وزن 0.06 کمترین اثر را داشته است. پس از آماده سازی نقشه های پایه، این لایه ها و وزن های مدل فرآیند تحلیل شبکه ای در سیستم اطلاعات جغرافیایی با همدیگر ترکیب شده و نقشه پتانسیل احیای دیم زارهای حوزه در پنج کلاس به دست آمد. نتایج نشان داد که 19165 هکتار از سطح دیم زارهای کم بازده و رهاشده معادل 32.35 درصد، دارای استعداد یا پتانسیل خیلی زیاد برای احیا می باشند. کمترین سطح اراضی برابر با 3445 هکتار و 5.81 درصد دارای پتانسیل خیلی کم می باشند. به طورکلی باتوجه به نتایج 75.54 درصد از این اراضی پتانسیل احیای متوسط به بالا دارند و این درصد نشان دهنده توان بالای منطقه برای مرتع کاری و احیای اراضی دیم کم بازده و رهاشده است. لذا می توان از این روش در تعیین مناسب ترین اراضی دیم مستعد احیا و علوفه­کاری و بازگشت این اراضی به مرتع استفاده نمود تا موفقیت پروژه های تبدیل دیم زار بیشتر گردد.

Authors

معصومه عباسی خالکی

دانش آموخته دکتری علوم مرتع، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اردوان قربانی

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرید دادجو

دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آذرنیوند، ح و م. ع. زارع چاهوکی. 1387. اصلاح مراتع. ...
 • آلیانی، ح.، س. بابایی کفاکی، ا. صفاری و س. م. ...
 • احمدآبادی، س.، ا. قربانی و ف. کیوان بهجو. 1390. ارزیابی ... [مقاله کنفرانسی]
 • ارزانی، ح. و م. عابدی. 1394. ارزیابی مرتع. ممیزی و ...
 • انصاری، و. 1388. اصول فنی- اجرائی پروژه­های اصلاح و احیاء ...
 • جعفری، ع. 1395. چالش­ های تولید بذر گرامینه­های مرتعی جهت ...
 • جعفری، م. و  ع. طویلی. 1392. احیای مناطق خشک و ...
 • جنگجو، م. 1388. اصلاح و توسعه مرتع، انتشارات جهاد دانشگاه ...
 • حاجی­ عزیزی، ش.، م. خیرخواه زرکش و ا. شریفی. 1390. ...
 • خجسته، ف. 1397. ارائه الگوی برنامه­ریزی راهبردی مدیریت پایدار اکوسیستم­های ...
 • خیراندیش، ح.، ی. اسماعیل­ پور، ع. ر. کمالی و ا. ...
 • نقش عملیات آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب حوزه آبخیز سقزچی چای استان اردبیل [مقاله کنفرانسی]
 • رسولی، ع.ا.، ک. قاسمی گلعذانی و ب. سبحانی. 1384. نقش ...
 • زرین­ کفش، م. 1387. ارزیابی تناسب، طبقه ­بندی و استعداد ...
 • زندی باغچه مریم، م و پ. شکاری. 1398. تحلیل الگوی ...
 • سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور- معاونت نظام راهبردی. 1387. ...
 • سیدی کلیبر، س.ا.، ف. دادجو، ا. حسن زاده و ح. ...
 • صادقی­روش، م. ح. و ح. خسروی. 1394. کاربرد فرآیند تحلیل ...
 • صادقی­نیا، م.، م. تازه، ز. جعفری و ک. کیانی. 1395. ...
 • مروری بر روش های تصمیم گیری چند معیاره [مقاله کنفرانسی]
 • قدسی­پور، ح. 1381. فرآیند تحلیل سلسله ­مراتبی AHP. انتشارات دانشگاه ...
 • قربانی، ا. 1393. تهیه نقشه کاربری اراضی و ارزیابی توان ...
 • بررسی مهمترین عوامل اکولوژیکی مؤثر در مکانیابی پروژه اصلاحی بذرپاشی مراتع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP [مقاله کنفرانسی]
 • قلاسی مود، ش.، ه. معماریان و ر. مودی. 1394. تعیین ...
 • محمدی، ب.، م. عظیمی و ع. سپهری. 1395. بررسی شایستگی ...
 • مخدوم، م. 1382. شالوده آموزش سرزمین. انتشارات دانشگاه تهران، 289 ...
 • مرشدی، ج. و ا. کوراوند. 1394. مکان­یابی زمین­های مناسب کاشت ...
 • Bathaei A, Mardani A, Baležentis T, Awang SR, Streimikiene D, ...
 • Erdoğmuş Ş, Aras H, Koç E. 2006. Evaluation of alternative ...
 • García‐Melón M, Gómez‐Navarro T, Acuña‐Dutra S. 2010. An ANP approach ...
 • Ghorbani A, Moghaddam SM, Majd KH, Dadgar N. 2018. Spatial ...
 • Kreutzmann H. 2011. Pastoral practices on the move-recent transformations in ...
 • Lee H, Lee S, Park Y. 2009. Selection of technology ...
 • Mahdavi A, Faramarzi M, Karami O. 2013. ANP Application in ...
 • Maia R, Schumann AH. 2007. DSS application to the development ...
 • Razali A, Ismail SNS, Awang S, Praveena SM, Abidin EZ. ...
 • Saaty TL. 2005. Analytic hierarchy process. Encyclopedia of Biostatistics, New ...
 • Saaty TL. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. ...
 • Sadeghi A, Larimian T. 2018. Sustainable electricity generation mix for ...
 • Wu C, Liu G, Huang C, Liu Q, Guan X. ...
 • نمایش کامل مراجع