بررسی تاثیر اشتغال مادران بر زندگی و روابط فرزندان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,176

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF05_087

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

Abstract:

در این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال مادران بر زندگی فرزندان پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی فرزندان ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی و....... فرزندان است واین که اشتغال تاثیر مثبت یا منفی روی هر کدام از ویژگیهای رفتاری و عملکردی فرزندان می گذارد مورد بررسی قرار گرفت و طی تحقیقات انجام گرفته شرایط خانوادگی ، نوع شغل مادرو میزان رضایت مندی مادر از شغل خود تاثیرات بسیاری می تواند داشته باشد . روش اندازه گیری ما در این تحقیق به روش میدانی (پرسشنامه) است که پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها به این نتیجه رسیدیم که بسته به نوع شغل مادر و شرایط زندگی افراد تاثیرات متغیرها متفاوت است . و نوع شغل مادر می تواند بر سازگاری اجتماعی فرد و همچنین پیشرفت تحصیلی فرزند تاثیر گذار باشد همچنین شرایط زندگی مادر و فرزند روی عزت نفس و سازگاری فرزند موثر بوده ومی تواند تغییرات بسیاری در نحوه زندگی افراد بگذارد .

Keywords:

Authors

مهرک رسولی

عضو هیات علمی گروه آمار ریاضی واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز ، ایران

محمد خدامرادی

عضو هیات علمی گروه آمار ریاضی واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، ایران استاد دانشگاه اسلامی، واحد اهواز