قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 424

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFMZ-7-3_001

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1398

Abstract:

بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، سرمایه گذاران می توانند با استفاده از متنوع سازی سبد سرمایه-گذاری، ریسک غیرسیستماتیک را کنترل نمایند. بنابراین فرض می شود که سرمایه گذاران صرفا بابت پذیرش ریسک سیستماتیک بازده طلب می کنند. اما در عمل مشاهده شده است که برخلاف مفروضات تئوری مدرن پرتفوی، ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است. در پژوهش های بسیاری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار و همچنین عوامل موثر بر قیمت-گذاری ریسک غیرسیستماتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است که از طریق تبیین ریسک آربیتراژ، چگونگی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بازه زمانی 1386 تا 1396 مورد آزمون قرار گیرد. برای برآورد ریسک آربیتراژ از یک محدودیت معاملاتی موجود در بورس ایران و سایر متغیرهای اندازه گیری ریسک آربیتراژ استفاده و برای برآورد ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عامله فاما و فرنچ به کار گرفته شده است. در این پژوهش برای نخستین بار از مدل پنج عامله فاما و فرنچ در قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک و از ریسک آربیتراژ در قیمت گذاری دارایی استفاده شده است. برای پاسخ به سوال پژوهش و آزمون فرضیه ، از روش های تحلیل پرتفوی و رگرسیون مقطعی فاما-مکبث استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با در نظرگرفتن ریسک آربیتراژ، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده موردانتظار منفی و معنی دار است.

Keywords:

ریسک آربیتراژ , قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک , مدل پنج عامله فاما و فرنچ

Authors

شاپور محمدی

دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهدی آسیما

دانشجوی دکتری مالی- بانکداری، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الیاسی، هادی. (1395). بررسی مقایسه­ای عملکرد مدل­های قیمت­گذاری دارایی پنج ...
 • بدری، احمد و عرب مازار یزدی، محمد و دولو، مریم. ...
 • دولو، مریم و رجبی، عظیم. (1394). بررسی آناتومیک رابطه بازده ...
 • دولو، مریم و فرتوک زاده، حمیدرضا. (1395). تغییرات مقطعی بازده: ...
 • راعی، رضا و پویان­فر، احمد. (1385). مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته. تهران: ...
 • عرب مازار یزدی، محمد و بدری، احمد و دولو، مریم. ...
 • عرب مازار یزدی، محمد و دولو، مریم و بدری، احمد. ...
 • عیوض­لو، رضا و قهرمانی، علی و عجم، علیرضا. (1395). بررسی ...
 • Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series ...
 • Ang, A. Hodrick, R. Xing, Y. & Zhang, X. (2006). ...
 • Ang, A. Hodrick, R. J. Xing, Y. & Zhang, X. ...
 • Arabmazar Yazdi, M. Badri, A. & Davallou, M. (2016). Idiosyncratic ...
 • Arabmazar Yazdi, M. Davallou, M. & Badri, A. (2014). Idiosyncratic ...
 • Badri, A. Arabmazar Yazdi, M. & Davallou, M. (2014). Higher ...
 • Bali, T. G. Cakici, N. & Whitelaw, R. F. (2011). ...
 • Boyer, B. Mitton, T. & Vorkink, K. (2010). Expected idiosyncratic ...
 • Chen, Z. (2008). Volatility of liquidity, idiosyncratic risk and asset returns. ...
 • Chordia, T. Roll, R. & Subrahmanyam, A. (2008). Liquidity and ...
 • Davallou, M. Fartookzadeh, H. (2016). Cross-section return changes: Liquidity and ...
 • Davallou, M. Rajabi, A. (2015). An anatomic study of the ...
 • Doukas, J. A. Kim, C. F. & Pantzalis, C. (2010). ...
 • Elyasi, H. (2016). Reviewing the performance comparison of five and ...
 • Eyvazlu, R. Ghahramani, A. Ajam, A. (2017). Analyzing the performance ...
 • Fama, E. F. & French, K. R. (1993). Common risk ...
 • Fama, E. F. & French, K. R. (2015). A Five-Factor ...
 • Fama, E. & J. MacBeth. (1973), Risk, Return, and Equilibrium: ...
 • Fu, F. (2009). Idiosyncratic risk and the cross-section of expected ...
 • Gu, M. Kang, W. & Xu, B. (2018). Limits of ...
 • Han, Y. & Lesmond, D. (2011). Liquidity biases and the ...
 • Huang, W. Liu, Q. Rhee, S. G. & Zhang, L. ...
 • Kim, K. A. & Park, J. (2010). Why do price ...
 • Kim, K. A. & Rhee, S. (1997). Price limit performance: ...
 • Levy, H. (1978). Equilibrium in an imperfect market: a constraint ...
 • Mashruwala, C. Rajgopal, S. & Shevlin, T. (2006). Why is ...
 • Merton, Robert C. (1987). A simple model of capital market ...
 • Pontiff, J. (2006). Costly arbitrage and the myth of idiosyncratic ...
 • Raei, R. Pouyanfar, A. (2007). Advanced investment management. SAMT Press, ...
 • Sadka, R. Scherbina, A. (2007). Analyst disagreement, mispricing, and liquidity. The ...
 • Spiegel, Matthew. Wang, Xiaotong. (2005), Cross-Sectional Variation in Stock Returns: ...
 • Stambaugh, R. F. Yu, J. & Yuan, Y. (2015). Arbitrage ...
 • Xu, Y. Malkiel, B. G. (2003). Investigating the behavior of ...
 • نمایش کامل مراجع