عوامل روانی و بالینی ترغیب کننده پرستاران برای ارائه مراقبت دلسوزانه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 814

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE04_071

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

Abstract:

دلسوزی یکی از اصول اخلاقی مهم برای تمامی متخصصان مراقبت های بهداشتی مخصوصا برای رشته پرستاری است. با این حال، درک و شناخت محدودی از عوامل ترغیب کننده پرستاران برای ارائه مراقبت دلسوزانه با اجرای روش های نوین مراقبت بهداشتی وجود دارد. بعلاوه، عرصه فرهنگی نیز بر نحوه ی ارائه مراقبت دلسوزانه توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی تاثیر می گذارد .اهداف و آرمان ها: هدف این مطالعه بررسی عوامل ترغیب کننده مراقبت دلسوزانه در طی فعالیت روزانه از دیدگاه خاص پرستاران ایرانی می باشد.روش های تحقیق: مطالعه اکتشافی کیفی حاضر در چهار بیمارستان انجام شد. در این مطالعه، 16 پرستار از قسمت های مختلف انتخاب شدند. داده ها از طریق انجام مصاحبه های عمیق و حضوری گردآوری و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.نتایج: موضوع- نهادینه سازی ظرفیت افراد برای ارائه مراقبت دلسوزانه که به عنوان مهم ترین موضوع عنوان شد شامل سه مقوله است: نظام ارزش ها و باور های فردی، تجربه بیمار و نقش الگوی مثبت دلسوزی.

Authors

یاسمن طاهری

دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

یاسمن جعفری

دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

ماهان عطشان

دانشجوی ارشد رواشناسی بالینی تهران

حسین وکیلی کیا

کارشناسی تعلیم و تربیت همدان

حسین رضایی نژاد

کارشناسی تعلیم و تربیت همدان