CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل و طبقه بندی الگوهای تراز 500 هکتوپاسکال مولد بادهای توفنده در شهرستان اردبیل

عنوان مقاله: تحلیل و طبقه بندی الگوهای تراز 500 هکتوپاسکال مولد بادهای توفنده در شهرستان اردبیل
شناسه ملی مقاله: ICSDA04_0111
منتشر شده در چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیرین نوری افسوران - کارشناس ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
برومند صلاحی - استاد گروه جغرافیا و اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

خلاصه مقاله:
بادجزو منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر به شمار می آید و جایگزینی آن به جای سوختهای فسیلی همواره مطرح است. هدف از این تحقیق،شناسایی و طبقه بندی بادهای توفنده در شهرستان اردبیل با استفاده از تحلیل خوشه ای می باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی – تحلیلیمی باشد. برای انجام مطالعه از دادههای روزانه و ساعتی سرعت باد در ایستگاه شهرستان اردبیل برای یک دوره آماری 20 ساله (2016-1997) استفاده شد. به منظور استخراج آمار روزهایی که سرعت باد 15 و بالای 15 متر بر ثانیه هستند آمار از طریق فیلتر کردن درمحیط اکسل محاسبه شد در بین داده ها 91 روز باد توفنده در طی دوره آماری در شهرستان اردبیل به وقوع پیوسته بود و پس ازاستخراج داده ها و ارزیابی صحت، داده ها را بر اساس فاصله اقلیدسی خوشه بندی کرده استفاده نموده ایم. نتایج این تحقیق نشان داد کهقراری گیری منطقه مورد مطالعه در جلوی فرود منطقه وزش چرخندگی افقی مثبت، واگرایی بالایی و همگرایی پاینی و منطقه pva یکیاز علل ناپایداری، اغتشاش و توربولانس در منطقه است و همچنین بیشترین عامل ایجاد بادهای با سرعت بالا مراکز فشار حرارتی سطحزمین هستند که با ایجاد اختلاف دمایی و جبهه زایی شرایط سینوپتیک را برای رخداد بادهای شدید امکان پذیر کرده اند.

کلمات کلیدی:
بادهای توفنده، خوشه بندی، تراز میانی جو، شهرستان اردبیل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/972028/