گردشگری سبز، محیط زیست و توسعه پایدار

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,261

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0199

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

Abstract:

در آستانه هزاره سوم، صنعت گردشگری، جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها به خود اختصاص داده است و نقش فعال وموثری را در ارتقای ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، به خصوص در کشورهای توسعه یافته بازی می کند.امروزه جهانگردی سبز یا پایدار، اشکال تکامل یافته جهانگردی هستند که تبدیل به یک رشته مستقل علمی شد که بهآن از منظر علوم انسانی و به عنوان یک معرفت نوین نگاه می شود. این نوع از گردشگری بیشتر طرفدار محیط زیستبوده و پایداری آن در نظر می گیرد. صنعت گردشگری از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی، از بخش هایپیشرو با اقتصاد محسوب می شود و هدف این مقاله بررسی گردشگری سبز بر محیط زیست و توسعه پایدار می باشد.