برآورد و تجزیه و تحلیل هزینه های اقتصادی بخش جمع آوری و حمل ونقل مواد زاید جامد شهری مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 579

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCSDUS09_033

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1398

Abstract:

در سیستم جامع مدیریت مواد زاید جامد شهری، جمع آوری و حمل و نقل داخل شهری اهمیت بالایی به لحاظ اقتصادی دارد، بطوریکه 60 تا 80 درصد از کل هزینه های مدیریت مواد زاید جامد به این بخش اختصاص می یابد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بهبود اندکی در عملیات جمع آوری و حمل و نقل می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در صرفه جویی هزینه های کل داشته باشد. از همین رو، این مطالعه با هدف پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری، کارگری، سوخت، حفظ و نگهداری و سایر موارد مدیریت جمع آوری و حمل و نقل مواد زاید جامد منطقه 4 شهرداری تهران طی سالهای 1407-1398 انجام پذیرفت. بدین منظور پس از بررسی وضعیت کلی مدیریت پسماند در منطقه 4 شهرداری تهران، پیش بینی هزینه های اقتصادی به کمک نرم افزار WAGS صورت گرفت. مطابق یافته ها، برای مدیریت، جمع آوری و انتقال مواد زاید جامد منطقه 4 شهرداری تهران در 10 سال آینده نیاز به 37٫9 میلیون دلار می باشد که از این مقدار، بیشترین سهم به بخش خرید ماشین آلات حمل پسماند (12٫3 میلیون دلار) اختصاص می یابد. بر این اساس، انجام مطالعات جامع در خصوص شناخت توانمندی های سیستم ها و تجهیزات جمع آوری مواد زاید در ارتباط با ساختارهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی مختلف منطقه، جهت افزایش بهره وری سیستم و کاهش هزینه های خرید ماشین آلات حمل پسماند پیشنهاد گردید.

Keywords:

مدیریت مواد زاید جامد , جمع آوری , حمل و نقل , نرم افزار WAGS , منطقه 4 شهرداری تهران.

Authors

علی دریابیگی زند

استادیار، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مریم ربیعی ابیانه

دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

حسن هویدی

استادیار، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران