مروی بر نظریه های سازمان و مدیریت (از تجددگرایی تا پساتجددگرایی)

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

622

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF02_073

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1398

Abstract:

در این مقاله مروی بر نظریه های سازمان و مدیریت (از تجددگرایی تاپساتجددگرایی) بررسی شده است. هدف این مقاله تعریف سازمان و گوناگونیسازمان ها، عناصر سازمان و گوناگونی سازمان ها می باشد. در این پژوهش به بررسینظریه های سازمان و مدیریت اشاره می شود که می توان به گوناگونی سازمان ها،عناصر متشکله سازمان ها، تعریف سازمان ها، مدیریت عمومی و صنعتی، تصمیم گیریدر سازمان، جلوه های مختلف بروکراسی، نظام تعاون اشاره شده است. اگر قرن حاضررا جامعه سازمانی قلمداد شود، ادعایی نا بجا نخواهد بود. بنگاه های تولید و توزیع کالا،موسسه های تامین خدمات، موسسه های پاسدار فرهنگ ملی، ارتباطات، مراکز تامینسرگرمی و گذراندن اوقات فراغت همگی از ره آوردهای جهان پیچیده امروز می باشندبه قول پارسونز جامعه شناس معروف امریکایی، در جامعه چندین وجهی و پیچیدهامروز ایجاد سازمان ها راه اصلی تحقق پذیر ساختن خواسته ها و نیل به هدف هاییاست که آدم ها به تنهایی نمی توانند به آنها برسند.

Authors

فرشتهملایی ندیکی
فرشته ملایی ندیکی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد یزد، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

مسعوداحمدخانی
مسعود احمدخانی

دکتری مدیریت دانشگاه علم وهنر یزد، ایران