نقش استارت آپ ها در توسعه کارآفرینی وکاهش مهاجرت روستایی (مطالعه موردی استان اردبیل)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 781

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THCONF02_557

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1398

Abstract:

مهاجرت در روستاها از طریق عوامل مختلفی از جمله فرهنگی و مذهبی، آموزشی و پژوهشی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و اقلیمی ایجاد می شود مردم در جستجوی اشتغال به تعداد زیادی از مناطق روستایی به مناطق شهری مهاجرت می کنند .مناطق روستایی، به طور عمده، دارای امکانات آموزشی مناسبی نیستند، به خصوص آموزش عالی و مردم روستایی، برای این منظور باید به مراکز شهری مهاجرت کنند. مراکز شهری فرصت های زیادی برای استخدام در صنایع، حمل و نقل، تجارت و سایر خدمات ارائه می دهند در این پژوهش با تکیه برمطالعات کتابخانه ای و میدانی مناطق روستایی اردبیل که بین ۱۸۵۹ روستای استان ، به تاثیر مشخصات سنی مهاجران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بر استارتاپهای کسب وکار در سال ۱۳۹۸ پرداخته ایم. بر اساس طبقه‌بندی صنایع، دریافتیم که مهاجران جوانتر و مسنتر از بیشترین تاثیر بر راه اندازی استارتاپهای روستایی برخوردار هستند. در نتایج بدست آمده عوامل مختلفی از جمله فرهنگی و مذهبی، آموزشی و پژوهشی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و اقلیمی موثر بوده اند.

Authors

احمد محمدی

گروه صنعت ،جهاد دانشگاهی اردبیل، مرکز آموزش علمی کاربردی،اردبیل،ایران