بررسی جلوه های نوستالژی در اشعار فاروق جویده

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 638

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ALR-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1398

Abstract:

واژۀ نوستالژی یا دلتنگی برای گذشته از حوزۀ روانشناسی وارد ادبیات شده است. پیشینۀ حس نوستالژی به قدمت جامعۀ انسانی است و در حیطۀ ادبیات از دلنگرانی شاعر دربارۀ موضوعات گوناگون نشـأت میگیرد. گاه این حس، شیرین و گاه تلخ و مأیوس کننده است که شاعر با حسرت از ناکامی در دست یافتن به آرزوهای خود و خویشاوندان و اوضاع کنونی میهن سخن میگوید. فاروق جویده شاعر مصری نیز که فضای نامناسب جامعۀ خویش و فقر و بدبختی مردم را مشاهده و لمس نموده، با نوعی حسرت و تلخکامی نسبت به گذشته، این موضوعات را در اشعار خویش به تصویر کشیده است.

Authors

علی خضری

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

رسول بلاوی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

منیژه حمید

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر