CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه ادراک مشتریان از فروشگاه های تخفیفی با برند داخلی و جهانی( مطالعه موردی: فروشگاه های افق کوروش و هایپر استار)

عنوان مقاله: مقایسه ادراک مشتریان از فروشگاه های تخفیفی با برند داخلی و جهانی( مطالعه موردی: فروشگاه های افق کوروش و هایپر استار)
شناسه (COI) مقاله: MBMM01_035
منتشر شده در کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه فردی - ۱دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

خلاصه مقاله:
یکی از مواردی که کمک شایانی به سازمان های خدماتی می کند ایجاد طرح های تشویقی و دادن تخفیف در محصولات و خدمات متفاوت می باشد تا بتوانند نظرات مشتریان را به سمت خود جلب کنند. به همین دلیل برای فهم موقعیت رقابتی فروشگاه های تخفیف خارجی و داخلی و مقایسه ادراک مشتریان آنها این پژوهش صورت گرفت. به عنوان مطالعه موردی فروشگاه یافقکوروشوهایپراستارانتخاب شدند. در این بررسی ادارک مشتریان از 7 جنبه ی؛ تصور مصرف کنندگان باتوجه به ویژگی های فروشگاه، تصور مصرف کنندگان باتوجه به هزینه های خرید، انگیزه های خرید مصرف کنندگان، ارزش مصرف کننده، سطح هیجان خریداران، رضایت خریداران و تمایل به خرید مجدد خریداران بررسی شد. پس از گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار استنباطی و آزمون t مستقل استفاده شد. پس از بررسی های انجام شده، تصور مصرف کنندگان باتوجه به ویژگی های فروشگاه، ارزش مصرف کننده و سطح هیجان خریداران در دو فروشگاه تفاوتی نداشت. تصور مصرف کنندگان باتوجه به هزینه های خرید، انگیزه های خرید مصرف کنندگان، رضایت خریداران و تمایل به خرید مجدد خریداران در دو فروشگاه دارای تفاوت معناداری بود و نشان از آن داشت که فروشگاه های هایپر استار در اولویت خرید قرار دارند.

کلمات کلیدی:
ادراک مشتریان، برند، فروشگاه های تخفیفی، افق کوروش، هایپر استار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/986733/