اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی بانک ملی استان فارس)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 816

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FRMSD01_339

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

Abstract:

این مقاله با هدف اولویت بندی شاخص های اعتبارسنجی مشتریان با تکنیک AHP انجام شده است. در این مقاله شاخص های اعتبارسنجی مشتریان در راستای 6 شاخص اصلی وثایق مشتری، سرمایه مشتری، شخصیت مشتری ، ظرفیت مشتری ، شرایط کلی مشتری و شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات با استفاده از پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی AHP مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است،که مقدار نرخ سازگاری محاسبه شده بالاتر از 0,7 می باشد و نتایج تحلیل تصمیم گیری سلسله مراتبی را تایید می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان معیارهای اصلی، معیار وثایق مشتری مهمترین معیار و از زیر معیارهای بررسی شده مهمترین زیر معیار وثیقه ملکی می باشد.

Authors

محبوبه لطفی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی زند ، شیراز ، ایران

پیام فرهادی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی زند، شیراز، ایران