مدلسازی تخریب پیشرونده در قاب های بتنی منظم و نامنظم با دیوار برشی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 415

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRSR-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

فروپاشی پیشرونده عبارت است از حذف یک یا چند عضو اصلی سازه ای به دلیل بارهایی از قبیل انفجار، ضربه، زلزله و غیره که به واسطه حذف این اجزا، ساختمان دچار تخریب در سطح وسیعی یا کلی میگردد. هدف این پژوهش، بررسی رفتار قاب های خمشی بتنی در برابر پدیده خرابی پیش رونده از طریق انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی می باشد. همچنین به بررسی ارزیابی پتانسیل تخریب پیشرنده در کف قاب های منظم و نامنظم در اثر حذف ستون گوشه پرداخته می شود و ظرفیت مقاومت قاب خمشی بتنی در تخریب پیشرنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. سه سازه 5و 10 و 15 طبقه با اسکلت بتنی در نظر گرفته شده است. به دلیل ماهیت سازه های قابی میتوان آنها را به صورت صفحه ای و قاب به قاب تحلیل و طراحی نمود. لذا یکی از قابها دارای سیستم مهاربندی در نظر گرفته شده و بررسی میگردد. از نتایج تحلیل نرم افزار Etabs نسبت به برش پایه در حالت حذف ستون نسبت به حالت مبنا، اثر جانمایی دیوار برشی )در حالت متقارن( در مدلهای مورد بررسی باعث کاهش نیروی برشی بدست آمده با در نظر گرفتن اثر جانمایی دیوار برشی بدست آمده است. به عبارتی دیگر اثر متقارنی دیوار برشی در تخریب پیشرونده روند کاهشی را در نیروی برشی بدست آمده را در بر میگیرد.روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمیگردد.

Authors

محمدرضا باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه موسسه آموزش عالی آبا آبیک

محمد امامی کورنده

استادیار موسسه عمران گرایش سازه موسسه آموزش عالی آبا آبیک

مهدی جلالی نژاد

مدرس موسسه عمران گرایش سازه موسسه آموزش عالی آبا آبیک