بررسی عملکرد پروب های UHF در آشکارسازی تخلیه جزیی در ترانسفورماتورهای فشار قوی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 363

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAE-15-3_004

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

اخیرا آشکارسازی تخلیه جزیی به روش UHF در ترانسفورماتورهای فشار قوی توجه زیادی به خود جلب کرده است. در مورد ترانسفورماتورهای موجود در شبکه قدرت، تنها راه دریافت سیگنال های UHF از طریق پروب هایی است که از طریق شیر تخلیه روغن نصب می شوند. با اینکه این پروب ها بصورت تجاری نیز ساخته شدهاند، اطلاعات کمی در مورد مشخصات و ویژگی های این پروب ها در آشکارسازی تخلیه جزیی در دسترس است. در این مقاله ویژگی های این پروب ها به عنوان یک آنتن UHF شامل فرکانس مناسب آشکارسازی، تاثیر محل نصب پروب، الگوی تشعشعی، پلاریزاسیون و تاثیر عمق نفوذ پروب بر آشکارسازی تخلیه- جزیی با استفاده از حجم وسیعی از داده های اندازه گیری شده و شبیه سازی های الکترومغناطیسی مورد بررسی قرار می گیرد.بسیاری از پارامترهای مورد بررسی برای اولین بار در زمینه آشکارسازی تخلیه جزیی به روش UHF مطرح شده اند. پس از آشنایی با پارامترهای موثر، وضعیت بهینه هر پارامتر برای اندازه گیری ارایه می شود. بکارگیری نتایج ارایه شده در این مقاله منجر به جلوگیریاز اندازه گیری و تحلیل نادرست تخلیه جزیی و تصمیم گیری اشتباه در مورد وضعیت عایقی ترانسفورماتور قدرت می گردد.

Authors

حمید جهانگیر

دانشجوی دکتری- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران- ایران

اصغر اکبری ازیرانی

دانشیار- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران- ایران

پیتر ورله

استاد- انستیتو فشارقوی شرینگ- دانشگاه لایبنیتز - هانوفر- آلمان