راهبردهای مقابله با جنگ رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 739

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAFA-2-5_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

جنگ رسانه ای، جنگ در عرصه ی افکار عمومی است و ابزارهای اصلی این مقابله، رسانه ها و سربازان ان یعنی، خبرنگاران، گزارش گران، سردبیران ونویسندگان رسانه های مختلف اعم از مکتوب، صوتی وتصویری، ماهوارهای، بین المللی، اینترنتی و الکترونیکی هستند. این مقابله ی رسانه ای با استفاده ی گسترده از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای درکشور به مرحله ی حساس واثرگذاری رسیده است. در شرایط کنونی علی رغم قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای، تعداد قابل ملاحظه ای از مخاطبان، به ویژه درتهران در معرض دریافت شبکه های تلویزیونی ماهواره ای قرار دارند. با توجه به سلطه ی رسانه ای موجود بر این شبکه ها، این پژوهش به دنبال شناسیی و ارایه ی راهبردها و راهکارهای عملی برای مقابله با این نبرد رسانه ای فرهنگی در شرایط کنونی کشور متناسب با توانمندی های موجود رسانه ای کشور می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی راهبردها و راهکارهای پیشنهادی مورد ارزیابی متخصصان قرار گرفته است. جامعه ی آماری و متخصصان علوم ارتباطات، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و کارشناسان ومتخصصان رسانه و جنگ رسانه ای در کشور بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب ومورد مصاحبه ی نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین راهبردهای مقابله با جنگ رسانه ای غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ی ملی از راه پاسخ گویی جامع و کامل به همه ی نیازهای خبری، اطلاعاتی، سیاسی واجتماعی و اتخاذ سیاست رسانه ای مصون سازی مخاطب در برابر اثرات مخرب شبکه های ماهواره ای به جای تلاش در جهت حذف فیزیکی یا ازادگذاری کامل این رسانه ها می باشدو مهم ترین راهکارهای پیشنهادی، افزایش اعتماد مخاطب به رسانه از راه ارایه ی اخبار و اطلاعات شفاف، روشن، چند جانبه و دقیق به مخاطب افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ی ملی از راه تهیه وتولید اخبار و گزارش های داخلی و خارجی بی طرفانه و غیر جانب دارانه و افزایش تطابق پیام رسانه ای ملی با نیازهای اطلاعاتی و خبری مخاطب از راه ارزیابی مداوم نیازهای مخاطبان در گروه های مختلف اجتماعی و سنی است.

Keywords:

رسانه , جنگ رسانه ای , راهبردهای و راهکارهای مقابله با جنگ رسانه ای , شبکه های تلویزیونی ماهواره ای

Authors

احمد باصری

عضو هییت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

حمیدرضا حاتمی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ابراهیم حاجیانی

دانشیار دانشگاه تهران