تحلیل جلوه های مقاومت در ادبیات عامیانه کشورهای فارسی زبان

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

171

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-43-4_007

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

هر چند نظریه پردازی درباره ادبیات مقاومت سابقه چندانی ندارد و از اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم میادی فراتر نمی رود، مروری بر ادبیات ملل مختلف نشان می دهد که مضامین پایداری همواره در ادبیات رسمی و عامیانه بسیاری از اقوام و ملت ها حضور داشته است. علی رغم این سابقه و پیشینه تاریخی، تاکنون پژوهش جامع، جدی و مستقلی برای بررسی درون مایه های مقاومت درادبیات شفاهی ملل مسلمان صورت نگرفته و این موضوع حتی در سال های اخیر که پزوهش درباره ادبیات پایداری رونق و رواجی دارد، مغفول مانده است. بنابر ضرورت یادشده، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی کوشیده استف مقوله پایداری را در ادبیات عامیانه سه کشور فارسی زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان- که حکومت های خودکامه و چنگ های خانگی و خارجی بسیاری را تجربه کرده اند- بررسی نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در زبان فارسی، شعر مقاومت در دامان شعر عامیانه متولد شده و ادبیات عامه که به دلیل گستردگی دایره مخاطبان و نفوذ در توده های مردم با غایت های شعر مقاومت سازگاری زیادی دارد، در همه دوره ها یکی از بسترهای اصلی تولید مضامین مقاومت بوده است.

Authors

رضاچهرقانی
رضا چهرقانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)