استارت آپ ها و تاثیر آنها در رشد اقتصادی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 568

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF02_004

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

انسان در اعصار مختلف همیشه به این فکر کرده که چگونه بتواند با کمترین هزینه و وسایل اندک بیشترین بهره و سود را تحصل نماید حال با گذشت زمان و توسعه تکنولوژی در سرتاسر جهان و همچنین فراخور آن بالا رفتن سطح سواد و رشد جمعیت و اینکه تعداد مشاغل حال حاضر پاسخگوی این سیل عظیم جمعیتی را نمی دهد و متفکران و نخبگان عرصه علم و صنعت را بر این داشت که با توجه به آموخته های خود روش ها و اشکالی از اشتغال را پدید اورند که هم پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد و هم بتواند در راستای بالا بردن سطح رفاه جامعه موثر باشد، حال باید دید علل رشد این پدیده های نو ظهور چیست و عوامل موثر بر رشد و توسعه آنها و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آنها بر اقصاد و توسعه جامعه چگونه و چقدر است و همچنین علل عدم رشد و توسعه استارت آپ ها چیست ، ایا این پدیده های جدی میتواند نیاز اقصادی جوامع را بدون دخالت و حمایت دولت ها بر طرف نماید ، و اینکه این ستارت آپ ها بر اقتصاد مقاوتی و رونق تولید چه تاثیری داشته و فراخور آن آیا باعث رشد اقتصادی خواهد شد ، ایا کار برد تخصصی این استارت آپ ها بر اقتصاد داخلی و همچنین روابط تجاری بین المللی موثر بوده یا تاثیری ندارد ، میزان همکاری و دخالت دستگاهی دولتی در توسعه استارت آپ ها و رشد و توسعه اقتصادی کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل چقدر می باشد این مقاله در سدد آن است بتواند تا حدودی این پدیده های نو ظهور را بازگو نماید .

Authors

علیرضا حسنی

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

محمد مهدی علی نژاد دارسرا

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

شادی بای

پژوهشگر و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان