بررسی مصرف انرژی به منظور افزایش بهره وری برای تولید گوجه فرنگی در گلخانه هیدروپونیک در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 775

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRMF01_117

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، میزان مصرف انرژی در گلخانه هیدروپونیک مدرن شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. پس از انجام محاسبات مربوطه، نتایج نشان داد که در این گلخانه برای تولید یک هکتار گوجه فرنگی 699/613 گیگاژول انرژی مورد نیاز است و انرژی خروجی 232 گیگاژول در هر هکتار به دست آمده است. نسبت (کارایی) انرژی 37/0، بهره وری انرژی 47/0 کیلوگرم بر مگاژول، عملکرد (شدت) انرژی 64/2 مگاژول بر کیلوگرم و انرژی خالص 699/381- گیگاژول بر هکتار بدست آمد. بنابراین مشاهده گردید که در گلخانه های هیدروپونیک بایستی راندمان و کارایی انرژی را افزایش داد. با این وجود به دلیل بالا بودن قیمت محصول گوجه فرنگی و پایین بودن قیمت نهاده های مصرفی انرژی در کشور موجب شده است که این محصول از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. لذا با توجه به نتایج این پژوهش کودهای شیمیایی با سهم 54% و الکتریسته با سهم 26% گلوگاه های مصرف انرژی هستند که می توان با مدیریت نهاده ها و بهینه سازی جریان برق، مصرف انرژی در گلخانه های گوجه فرنگی را بهینه نمود و با ارتقاء دادن شاخص های انرژی با بکارگیری مدیریت دانش، روش های مصرف منطقی و به موقع و صرفه جویی در جهت کاهش تلفات انرژی، راندمان مصرف انرژی را افزایش داد.

Authors

ایمان مهنی

، کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد، هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

خیام سمیعی کرانی

کارشناسی ارشد، مهندسی علوم باغبانی، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد، هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

سعید الله توکلی

کارشناسی ارشد، مهندسی علوم باغبانی، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد، هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

مهدی عبدالملکی

کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی، شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد، هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس