شبیه سازی عددی تاثیر زبری کف کانال در الگوی انتشار جریان غلیظ با مدل Flow3D

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 404

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC18_169

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

Abstract:

حرکت جریان های غلیظ به سمت سدهای مخزنی در حال بهره برداری اصلی ترین عامل کاهش حجم مفید سد می باشد. امروزه تدبیر راهکار مناسب برای جلوگیری از ورود این جریان ها به سمت مخزن سدها از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از راهکارهای مناسب برای کنترل این رسوبات ایجاد زبری در بستر رودخانه است. در این تحقیق به بررسی تاثیر ایجاد صفحات، در کف رودخانه به منظور کنترل و رسوب با استفاده از نرم افزار Flow3D پرداخته شده است. صفحات استفاده شده در این تحقیق دارای ارتفاع های 0/01، 0/015، 0/02، 0/025 متر می باشد و شیب کانال طراحی شده برابر 5 درجه می باشد. موثرترین ارتفاع زبری در این سناریوها به بلوک ها با ارتفاع 0/025 متر تعلق می گیرد که باعث شده است زمان رد شدن از روی همه بلوک ها نسبت به حالت بدون زبری 52/27 درصد افزایش یابد و همچنین سرعت حداکثر پیشانی توده رسوبی نیز نسبت به حالت بدون زبری 33/87 درصد کاهش یابد. با افزایش ارتفاع زبری از انرژی جریان به شدت کاسته شده و رسوبات موجود در اثر مستهلک شده جریان پشت صفحات ته نشین شده است

Authors

کامله آقاجانلو

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

یوسف خیروری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه