روز جهانی صلحتقویم علمی ایران

روز جهانی صلح

21 سپتامبر از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی صلح مطرح شده است و هر ساله با یک مضمون متفاوت برگزار می شود. 

The International Day of Peace celebrates the power of global solidarity for building a peaceful and sustainable world.

This has never been so important at a time of unprecedented challenges. New forces of division have emerged, spreading hatred and intolerance. Terrorism is fuelling violence, while violent extremism seek to poison the minds of the vulnerable and young. In the poorest and least-developed parts of the world, climate-related natural disasters are compounding existing fragility, increasing forced migration and heightening the risk of violence.

The barriers to peace are complex and steep -- no one country can solve them alone. Doing so requires new forms of solidarity and joint action, starting as early as possible.

Establishing a culture of peace and sustainable development are at the heart of UNESCO’s mandate. Training and research in sustainable development are among the priorities, as well as human rights education, skills for peaceful relations, good governance, Holocaust remembrance, the prevention of conflict and peace building.