همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 999 مقالهکل صفحات: 7154درصد اصل مقالات: 92%کل استنادات: 139کل دریافت مقالات: 6092کل نمایش مقالات: 888655متوسط استناد مقاله: 13.91کل نویسندگان: 2814
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 4 دوره ثبت شده از همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

روز برگزاری: 2 مرداد 1390استان: آذربایجان غربیشهر: ارومیهHolders: تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1390مجموعه مقالات همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 1015
تعداد کل مقالات: 355
تعداد کل صفحات: 2394
تعداد مقاله کامل: 322
تعداد نمایش مقالات: 451376
تعداد دریافت مقاله: 5220
تعداد ارجاعات: 86

دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

روز برگزاری: 1 مرداد 1392استان: آذربایجان غربیشهر: ارومیهHolders: تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1393مجموعه مقالات دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 1534
تعداد کل مقالات: 549
تعداد کل صفحات: 4141
تعداد مقاله کامل: 512
تعداد نمایش مقالات: 368589
تعداد دریافت مقاله: 457
تعداد ارجاعات: 53

چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

روز برگزاری: 23 مرداد 1398استان: آذربایجان غربیشهر: ارومیهHolders: موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1398مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 265
تعداد کل مقالات: 95
تعداد کل صفحات: 619
تعداد مقاله کامل: 86
تعداد نمایش مقالات: 68690
تعداد دریافت مقاله: 415
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

روز برگزاری: 31 شهریور 1401استان: آذربایجان غربیشهر: ارومیهHolders: موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0