The first conference and exhibition of technology management of knowledge-based products in Iran's oil industry with challenges and opportunities

The first conference and exhibition of technology management of knowledge-based products in Iran's oil industry with challenges and opportunities روز سه شنبه، 22 آذر، 1401 لغایت پنجشنبه، 24 آذر، 1401 توسط دانشگاه صنعت نفت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The first conference and exhibition of technology management of knowledge-based products in Iran's oil industry with challenges and opportunities

Hold place: تهران
Year: 1401
Document ID: PETROTECH01

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:


  دانش بنیان   مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید مورد نیاز صنعت نفت
   تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری در صنعت نفت
   آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فناوری و نقش آن در توسعه پایدار صنعت نفت
   آموزش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری مرتبط با صنعت نفت
   دیپلماسی فناوری و نوآوری در صنعت نفت
   فرهنگ سازی نوآوری در صنعت نفت جهت زیست بوم محصولات دانش بنیان
   شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالشها و نقش آنها در توسعه صنعت نفت
   اولویت های پژوهشی و سیاستگذاری حمایت از شرکتهای دانش بنیان در صنعت نفت
   مدیریت همکاری های راهبردی و انتقال فناورانه محصولات مورد نیاز صنعت نفت از شرکتهای دانش بنیان
   شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن (مدل، موانع و محدودیت ها ، عملکرد و نحوه گسترش....)
   شیوه های همکاری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در توسعه کارآفرینی
   ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای شرکت های دانش بنیان
   راهکارها و چالش های تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان
   نقش عوامل کارآفرینانه در توسعه شرکت های دانش بنیان مورد نیاز صنعت نفت
   شیوه های همکاری بانکها در تامین مالی محصولات شرکتهای دانش بنیان در صنعت نفت
   شیوه های همکاری شرکتهای بیمه در کاهش ریسک محصولات شرکتهای دانش بنیان
   چالشها و فرصتها شرکتهای دانش بنیان در بورس
   شیوه های همکاری مناطق ازاد برای شرکتهای دانش بنیان جهت انتقال محصولات از خارج به داخل و یا برعکس
   شیوه های همکاری شهرکهای صنعتی در فرایند محصولات شرکتهای دانش بنیان
   شیوه های همکاری شرکتهای دانش بنیان در انتقال مهارت به صنعت نفت
   نقش اقتصاد ، سیاست و بومی گرایی در توسعه شرکتهای دانش بنیان در صنعت نفت
   مدیریت مالکیت محصولات شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت

create: 3 October 2022 - view 1988