مقالات Journal of Applied and Computational Mechanics، دوره 9، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 190