National sports science conference with public sports

National sports science conference with public sports روز دوشنبه، 18 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Ardabil برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

National sports science conference with public sports

تاریخ برگزاری: 18 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقالات: 11 اردیبهشت 1402
Hold place: اردبیل
Year: 1402
Document ID: FCRSS01

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

محورهای اصلی:

مدیریت ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

رشد حرکتی

بیومکانیک و فناوری ورزشی

ورزش همگانی

محورهای فرعی:

ورزش همگانی و گردشگری ورزشی
ورزش همگانی و فناوری های ورزشی
توسعه فعالیت بدنی در آموزش و پرورش
توسعه فعالیت بدنی در نیروهای مسلح
توسعه فعالیت بدنی در دانشجویان
ورزش و فعالیت بدنی کودکان
توسعه فعالیت بدنی سالمندان
ورزش همگانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
ورزش همگانی و شهرداری ها
ورزش همگانی و بهداشت جسم و روان
ورزش همگانی و پیشگیری از کم تحرکی
ورزش همگانی و زنان و خانواده
ورزش همگانی و ورزش روزانه
ورزش همگانی و نهضت داوطلبی
ورزش همگانی و کارگران
ورزش همگانی و کارکنان دولت
ورزش همگانی و تندرستی
ورزش همگانی و سبک زندگی
ورزش همگانی و شهر فعال
ورزش همگانی و سیستم فعال
ورزش همگانی و روش ها و وسایل تمرینی نوین
ورزش همگانی و بازی های فکری
ورزش های دوران بارداری

create: 18 October 2022 - view 2706