The 8th National Conference on Modern Research in Language and Literature of Iran

The 8th National Conference on Modern Research in Language and Literature of Iran روز چهارشنبه، 10 خرداد، 1402 توسط انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, مرکز توانمند سازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The 8th National Conference on Modern Research in Language and Literature of Iran

تاریخ برگزاری: 10 خرداد 1402

مهلت ارسال اصل مقالات: 25 اسفند 1401
Hold place: تهران
Year: 1402
Document ID: MTCONF08

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات فارسی
- ادبیات کودک و نوجوان
- ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری
- انواع ادبیات (حماسی، غنایی، عرفانی ،...)
- ویرایش و نگارش در زبان و ادبیات فارسی
- ادبیات تطبیقی
- ادبیات عامه
- ادبیات روایی

زبان شناسی
- دستور زبان
- تاریخ زبان
- گویشهای رایج زبان فارسی
- زبان شناسی همگانی

پژوهش های نوین در زبان و ادبیات جهان (عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی و آلمانی)
 - زبان و ادبیات جهان و روش ها و رویکردهای آن
 - تاریخ ادبیات جهان و نقد زبانی و ادبی
 - عوامل تاثیر گذار در گسترش زبان و ادبیات جهان
 - بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی در حوزه زبان و ادبیات جهان
 - سایر زمینه های مرتبط با زبان و ادبیات ایران و جهان

create: 13 November 2022 - view 1073