The 5th National Humanities and Management Conference

The 5th National Humanities and Management Conference روز جمعه، 19 اسفند، 1401 توسط دبیرخانه دایمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Qom برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The 5th National Humanities and Management Conference

Hold place: قم
Year: 1401
Document ID: HMCONF06

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش :

 

مدیریت دانش

مدیریت آموزشی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت دولتی و اجرایی

مدیریت مالی و بازرگانی

حسابداری و مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک و ساختار سازمانی

آموزش و پرورش

علوم اجتماعی و فرهنگی

و ...

 

create: 20 November 2022 - view 1574