نشریه بوطیقای معماری

International Journal Of Bionic Architecture (IJBA)

«بوطیقای معماری» اولین و تنها نشریه علمی هنر و مهندسی در حوزه فناوری­های زیستی (بیوساینس) در کشور است که در زمینه ارائه دستاوردها و تحقیقات علمی کشور بصورت میان­رشته­ای در زمینه مطالعات پژوهشی «طبیعت و محیط­زیست و معماری» (مشتمل بر بیوفیلی، بیونیک، بیومیمیکری، بیومیمتیکس، بیومورفیک، مورفوجنسیس، هوش مصنوعی، ژنتیک، رباتیک و دیجیتال­سازی و غیره) پیشگام است. این فصلنامه «علمی‌ پژوهشی» به زبان فارسی و برخی از فصول به زبان لاتین منتشر می­شود که در حوزه رویکردهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به مفاهیم و تحقیقات ارزشمند پژوهشی دانش‌بنیان پیرامون هنر، معماری و شهرسازی می­پردازد که از سال ۱۴۰۱ با حمایت گروه علمی «اندیشکده بیونیک، هنر و فناوری» وابسته به شرکت (اندیشکده) طراحان نوآور منتشر می­ شود. 

مجوز نشریه بوطیقای معماری به شماره ۹۲۲۰۴ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۱ بوسیله هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است.

"IJBA" is the first and only scientific and specialized publication of art and engineering in the field of biological technologies (bioscience) in the country, which presents the achievements and scientific research of the country in an interdisciplinary manner with an emphasis on "nature, environment and applied art" research studies (including biophilia, bionics, biomimicry, biomimetics, biomorphic, morphogenesis, artificial intelligence, genetics, robotics and digitization, etc.) is a pioneer. This "scientific" quarterly is published in Persian language and some chapters in Latin language, which deals with the concepts and valuable scientific researches about art, architecture and urban planning in the field of fundamental, applied and developmental approaches, which has been published since 2022 with the support of the scientific group "Bionic Art and Technology Think Tank" is published.

Concessionaire: Bionic Art and Technology Think Tank

chief editor: Hadi Mahmoudi Nejad

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات