مجله نوآوریهای صنعتی: نیازها و راهکارها

مجله نوآوریهای صنعتی: نیازها و راهکارها، از سوی دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه جامع استان مرکزی که یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور است منتشر می‌شود. این نشریه با هدف فراهم نمودن محیط فکری برای نشر و تبادل اندیشه و تجربیات پژوهشگران دانشگاهی و صنعتگران با تاکید بر مباحث مرتبط با نوآوری در صنعت پایه‌گذاری شده است. سیاست مجله نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی صنعتگران، مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی و اعضای هیئت علمی دانشگاهها، با کیفیت بالا و با نهایت دقت و امانتداری است.

محورهای موضوعی

این نشریه مقالات پژوهشی شامل هر گونه نوآوری در هر یک از حوزه‌های مرتبط با صنعت از جمله حوزه‌های فنی، مهندسی و مدیریتی را با تاکید بر مطالعه موردی تحت پوشش قرا می‌دهد. برخی از این حوزه‌ها عبارت‌اند از:

۱- تحقیق و توسعه

۲- انتقال فناوری

۳- بازار فروش

۴- منابع انسانی

۵- تامین و تدارک مواد و قطعات

۶- تولید

۷- سیستم‌ها و روش‌ها

۸- جذب سرمایه

۹- مالی و حقوقی

...