فصلنامه مطالعات فضا و مکان

Space and Space Studies

فصلنامه "مطالعات فضا و مکان" دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ است. این فصلنامه- بر اساس مصوبه "چهارمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۷"- از سوی دانشکده معماری و شهرسازی واحد تهران مرکزی از پائیز ۱۴۰۱ منتشر می گردد. 

 

این فصلنامه تخصصی پژوهش های معماری، شهرسازی، طراحی محیط و منظر و مرمت، به صورت تمام متن به دو زبان فارسی و انگلیسی، از سوی دانشکده معماری و شهرسازی واحد تهران مرکزی از پائیز ۱۴۰۱ منتشر می گردد.

لطفا به منظور پیگیری مقاله یا هرگونه نیاز به ارتباط با مجله، فقط با پست الکترونیک اختصاصی مجله مکاتبه نموده و از ارتباط شخصی با ارکان مجله اکیدا خودداری نمایید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات