فصلنامه پژوهش در برنامه درسی

فصلنامه پژوهش در برنامه درسی از نشریات دانشگاه فرهنگیان با کسب مجوز رسمی از شورای تخصصی نشر معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان به شماره  ۵۰۰۰۰/۹۸۸۶/۶۰۰/د  مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰فعالیت خود را آغاز کرده است.

دو فصلنامه ی "پژوهش در برنامه درسی" در جهت بسترسازی پژوهش در حوزه برنامه ریزی درسی  و اشاعه و گسترش دانش برنامه ریزی درسی  مورد نیاز جامعه تلاش می کند از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های علوم تربیتی و روان شناسی که در حوزه ی برنامه ی درسی نوشته شود و حاوی یافته‌ها و نظریات جدید  در حوزه برنامه ریزی درسی باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.

ضمن دعوت از کلیه استادان، پژوهشگران، صاحب­نظران، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی  جهت ارسال مقالات به این نشریه، خواهشمند است مقالات خود را از طریق این سامانه برای مجله ارسال کنند.