مجله هیدروژئولوژی

The Journal of Hydrogeology

مجله هیدروژئولوژی اولین مجله تخصصی آب زیرزمینی در ایران است که در دانشگاه تبریز و دانشکده علوم طبیعی با دریافت اجازه انتشار از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شروع به فعالیت کرده است. این نشریه برای پوشش دادن مطالعات در عرصه علم هیدروژئولوژی به خصوص مطالعات محقیق داخل کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ خواهد شد.

 محورهای پذیرش مقاله:


 مطالعات آب‌های زیرسطحی شامل محیط اشباع و غیر اشباع

 هیدرولیک سیالات و معادلات حاکم بر محیط متخلخل

هیدروشیمی هیدروژئوشیمی

کابرد ژئوفیزیک در شناخت آب‌های زیرزمینی و استخراج آب‌های زیرزمینی

مدل‌سازی آبخوان و لایه‌های آب‌دار و مدیریت آن‌ها

آب‌های زیرزمینی و مسایل ژئوتکنیک

مطالعات مرتبط با هیدرولیک و مورفولوژی سازند سخت و کارست

 مطالعات مرتبط با ژئوترمال 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات