The 11th National Conference on Catchment Surface Systems

The 11th National Conference on Catchment Surface Systems روز دوشنبه، 15 اسفند، 1401 لغایت سه شنبه، 16 اسفند، 1401 توسط دانشگاه بجنورد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Bojnord برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The 11th National Conference on Catchment Surface Systems

Hold place: بجنورد
Year: 1401
Document ID: RWCS11

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

۱) مدیریت اکوسیستمی و یکپارچه بارش-رواناب در حوزه‌های آبخیز

۲) دانش بومی و سامانه های نوین استحصال آب باران و مدیریت آب باران بمنظور سازگاری با کم‌آبی و خشکسالی

۳) مدیریت آب سبز و زراعت سیلابی و نقش سامانه های سطوح آبگیر باران در زراعت دیم

۴) نقش سامانه های آبگیر باران در کشت تلفیقی زراعت دیم و درختان بومی در راستای ایجاد اکوسیستم پایدار

۵) شاخص‌های کارآمدی سامانه‌های سطوح آبگیر باران در مدیریت پایدار منابع آب و خاک

۶) امکان‌سنجی مدیریت نوین رواناب در شهرها و مناطق جدید شهری

۷) مدیریت و مهندسی رواناب شهری در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه

۸) مدلها ارتقاء سطح مشارکت مدنی و توانمندسازی اجتماعی در مدیریت پایدار سامانه های آبگیر باران

۹) نقش سامانه های استحصال آب باران در توانمند سازی جوامع روستایی و شهری

۱۰) نوآوری، هوشمندسازی و تجاری‌سازی سامانه‌های سطوح آبگیر باران در سطح ملی و بین‌المللی

۱۱) الگوهای حکمرانی سامانه‌های سنتی، فن‌آورانه و زیست‌فن‌آورانه جمع‌آوری آب باران

۱۲) عدم قطعیت سامانه های سطوح آبگیر باران در شرایط تغییر اقلیم

۱۳) توسعه سامانه‌های هم‌زمان برخط تلفیقی هواشناسی-هیدرولوژیکی-مدیریت بارش‌های جوی

۱۴) نقش جهانی سامانه‌های سطوح آبگیر باران در تعدیل حدهای اقلیمی و هیدرولوژیکی

۱۵) تحلیل و بازتعریف نقش ساختارهای سنتی و دانش بومی زهکشی رواناب شهری

۱۶) قوانین و حمایت‌های سازمانی برای استفاده از آب باران با رویکرد جایگزینی مدیریت خطرپذیری بجای مدیریت بحران‌

۱۷) ابعاد حقوقی-مهندسی طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سطوح آبگیر در سکونتگاه‌های شهری

create: 6 December 2022 - view 994