فصلنامه نظریه پردازی

Theorizing

فصلنامه نظریه پردازی متعلق به دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است. این فصلنامه از زمستان سال ۱۴۰۱ انتشار خود را آغازنموده است.

فصلنامه امنیت ملی، مقالات پژوهشی را درحوزه نظریه پردازی و مسائل مرتبط با آن منتشر می نماید.

دست‎اندرکاران این فصلنامه از سردبیر تا گروه دبیران و همه همکاران محترم مسئول در این کار، امید آن دارند که اهل فکر و قلم، آنان را از پیشنهادها و راهنمایی‎های خود محروم نخواهند نمود و از هرگونه همکاری در هر سطحی استقبال می‎نمایند.

حوزه ها و محورهای موضوعی فصلنامه نظریه پردازی :

بیان کارکردها و مطالبات نوین از نظریه پردازی در برابر کارکردهای کلاسیک و سنتی
جایگاه روش­ شناسی علوم انسانی در پیشبرد کمی و کیفی امنیت ملی
بررسی تطبیقی مکاتب نظریه پردازی با نیازهای نوین کشورها
بررسی سیر تحول نظریه پردازی در مکاتب و اندیشه­ های سیاسی
بررسی مبانی فلسفی و کلامی تفکر و دانش نظریه پردازی در نگاه اسلام و ولایت
روش­ شناسی ترویج گفتمان دینی و بومی امنیت ملی
روش­ شناسی استفاده از متون دینی و به ­خصوص متون اسلامی در کارکردهای امنیت ملی
بررسی آسیب­ شناسانه کاستی­ ها و چالش­ های نظریه پردازی در ابعاد محیطی و ساختاری
نقد رویکردهای گوناگون نظریه پردازی با تاکید بر نیازهای راهبردی کشور
بررسی و نقد فلسفی و روشی سیاست­ های امنیت منطقه­ ای و جهانی در عرصه­ های موثر بر نظریه پردازی کشور
نظریه­ پردازی و انعکاس رویکردهای خلاق و نظریه­ های نو در موضوع امنیت ملی