خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه بین المللی چابهار

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 159
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 628
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 133
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه بین المللی چابهار

تحلیل رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار بورس اوراق بهادار نوشته مهران پاکروانبررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر بهبود هوش راهبردی کارکنان نوشته مهران پاکروانتاثیرگرایش به کارآفرینی و ساختار مالی بر عملکرد مالی شرکت نوشته امین شکیبائیتحلیل ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود عملکرد کارکنان دانشگاهعلوم پزشکی ایرانشهر نوشته محمد مومنیبررسی تاثیر یادگیری سیار بر خوش بینی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم شهر ایرانشهر نوشته عبدالحیات صلاح زهیتاثیر مسیر یادگیری بر خودتنظیمی دانش آموزان متوسطه اول شهر ایرانشهر نوشته سلیمه احمدیبررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار توسط معلمان آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بر اساس مدل پذیرش فناوری (TAM) نوشته فاطمه شهلی بربررسی رابطه عوامل خانوادگی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان نوشته رحیم بخش آسوباربررسی جایگاه دیجیتال مارکتینگ در ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار های نوین نوشته شمیسا فلاحبررسی تاثیر بازاریابی یکپارچه بر ارتقای شاخص های مدیریتی و محیطی در منطقه آزاد نوشته شمیسا فلاح دشتیبررسی مهارت های ارتباطی مدیران چابهار بر توانمندسازی معلمان نوشته سائمه وشنامی و ساجده وشنامیبررسی تاثیر اصل کاربرد مریل بر یادگیری یادداری و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان نوشته نسیمه دکالیمقایسه رضایت سنجی معلمان و دانش آموزان از آموزش مجازی در دوران کرونا نوشته ثریا دهواریبررسی رابطه سبک های دلبستگی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان نوشته رحیم بخش آسوبارخلاها و نارسائی های حقوقی قراردادهای فرانشیز تجاری در حقوق ایران نوشته عبدالوحید صدیق پورپیشبینی رضایت از یادگیری براساس سبکهای یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند شهرچابهار نوشته ساجده کیخا و حمیدرضا جنگی زهیتفاوت آموزش های سنتی با آموزش های الکترونیکی هوشمند بر عدالت آموزشی و خودشکوفایی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زاهدان نوشته ولی حافظی نژادتاثیربازی برهویت کودکان نوشته یاسمن رئیسی و الهه اسماعیل نژاد و عابده باشاماهمیت تربیت مربی در دوره پیش دبستانی و تاثیر آن در آموزش نوشته الهه الهه و یاسمن رئیسی و عابده باشاممیزان آشنایی معلمان نسبت به برنامه معلم پژوهنده (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی استان سیستان و بلوچستان) نوشته فاطمه پودینه

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه بین المللی چابهار

تاکنون 5 کنفرانس توسط دانشگاه بین المللی چابهار برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه بین المللی چابهار به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه بین المللی چابهار

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه بین المللی چابهار در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: