مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

Quarterly Journal of "Pouyesh in education and consultation

با احترام، ضمن قدردانی از عوامل دست اندرکار نشریه علمی «پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره» به استحضار می رساند، نخستین ارزیابی نشریات علمی دانشگاه توسط ارزیابان متخصص و کارشناس نشریات انجام شد که بر اساس امتیاز کسب شده نشریه علمی «پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره» حائز امتیاز ۶۴ از ۱۰۰ و رتبه «ب» شد. لازم به ذکر است نویسندگان مقالات این نشریه از فروردین ماه ۱۴۰۰ می توانند تا ۲/۵ امتیاز در ترفیع سالیانه بهره مند شوند.

مجوز اولیه نشریه علمی _تخصصی «پویش درآموزش علوم تربیتی و مشاوره» با شماره ۵۰۰۰۰/۹۱۶۲/۶۰۰/د مورخ ۱۳۹۴/۸/۸ در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است. اولین شماره این نشریه در زمستان ۱۳۹۴ به چاپ رسید. مجوز اولیه نشریه به صورت فصلنامه است اما در سال ۹۷ مجوز دو فصلنامه را دریافت کرد و از آن زمان به صورت دو فصلنامه انتشار می یابد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات